Vrijwilligerswerk

Laatste jaren is er het nodige vrijwilligerswerk verricht o.a. bij:

1. Stichting Speeleiland Mosweide (2007 – heden).

Als voorzitter /penningmeester betrof dit in 2009 en 2010 de volledige upgrading van een grote speeltuin (5.000 m2) in de mossenbuurt, nabij de MFA Oude Tol, te Reeuwijk-Brug. Per 1 januari 2018 heeft de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk aangegeven, dat men het onderhoud per gelijke datum voor haar rekening zal nemen;                                                                                           

                       

2. Hockey Club Reeuwijk Bodegraven (HCRB) (2006 – 2016) . (website)

Als oud-penningmeester (afgetreden november 2016) betrof dit o.a. de voorbereiding tot en de succesvolle integratie / fusie van twee hockeyverenigingen (Reeuwijk en Bodegraven) in 2010 met vanaf 2011 een enorme groei van het aantal sponsoren / fundraising. Thans is de grootste ambitie de uitbreiding van de locatie in de Reeuwijkse Hout naar drie velden, waarvan een waterveld, in nauwe samenspraak met diverse partijen, met als belangrijkste de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het recreatieschap De Groenalliantie en vele andere (omliggende) belanghebbenden. Vanaf 2014 viel ook het beheer van beide locatie (Reeuwijkse Hout en Bodegraven) onder de penningmeester. Als dank voor de vele effort werd Wolter in 2017 tot erelid van de HCRB benoemd;        

 

3. Stichting MFA’s de Wiericke (2010 – 2012).

Allereerst de voorbereiding tot de start en de realisatie van deze stichting, op initiatief van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, waarin de MFA Oude Tol te Reeuwijk-Brug in 2010 werd ondergebracht en waarin eerst drie en nu nog twee  twee lagere scholen werden gehuisvest, naast Koko Kinderopvang (v/h Kern), de GGD, de (jeugd)bibliotheek (3 jaar lang tot mei 2020) en een logopediste. Daarna in de functie van penningmeester bij het op een lijn krijgen en houden van alle belanghebbenden en het sluiten van overall (onderhoud)contracten etc. 

 

4. Stichting BSV (Buitensport Voorzieningen Bodegraven) (2011- heden). 

Als bestuurslid en vertegenwoordiger voor wat betreft de locatie Bodegraven van de HCRB. Andere deelnemende verenigingen zijn de 4 voetbalclubs in de voormalige Gemeente Bodegraven (ESTO, Rodha, VVE Bodegraven en De Rijnstreek) en de korfbalvereniging Vriendenschaar.

Aflopen jaren werd er de nodige tijd gestoken in het op orde krijgen van voor alle verenigingen gelijkluidende Rechten van Opstal, zoals dat bij de start van de BSV tussen de Gemeente en de deelnemende partijen was afgesproken. 

5. Stichting zwembad de Fuut (2019- heden).

Vanaf het voorjaar van 2019 is Wolter een van de 5 bestuursleden en beheert de portefeuille beheer (groen en techniek) van het openluchtbad De Fuut te Reeuwijk. Het zwembad bestaat zo’n 40 jaar. Op een initiatief van een groot aantal buurtbewoners, zo’n 5 jaar geleden, besloot de Gemeente het zwembad toch open te houden, mits men kan blijven aantonen dat het volledig door vrijwilligers geexploiteerde zwembad quitte kan draaien. Afgelopen jaren is dat, met uitzondering van 2020, met een bezoekersaantal van gemiddeld zo’n 40 duizend bezoekers gelukt. Onderstaand het  logo en een impressie van een zomerse dag.

Het voorjaar 2020 stond in het teken staan van de realisatie van een mooie groene ligweide. Door een veel te harde ondergrond bij de ophoging eind 2018 wilde het gras geenszins groeien en gingen bomen dood. Thans wordt er veel effort gestoken in het goed op peil houden van het chloorgehalte in het zwembad, van belang tegen de verspreiding van het coronavirus.