Duinker Beheer & Advies

Oprichter Wolter Duinker (1958) heeft na zijn civielrechtelijke studie aan de Rijksuniversiteit te Leiden (1977 – 1983) en het vervullen van zijn militaire dienstplicht bij de Koninklijke Marine, als LTZ 2 op het oceanografisch Onderzoeksschip Hr. Ms. Tydeman, bijna 25 jaar voor zakelijke klanten gewerkt bij diverse financiële instellingen in de functies van (senior) accountmanager en directeur ondernemingen/ senior banker. Als vrijwilliger was hij daarnaast 10 jaar lang stuurman bij De Eendracht (www.eendracht.nl) . In januari 2009 is hij een zelfstandige onderneming begonnen.

Vanuit deze m.n. bancaire achtergrond, inclusief diverse interne en externe bank-opleidingen (NIBE, Schouten Nelissen, Nijenrode), en de cursus Schuldhulpverlening van Asessor, is Duinker Beheer & Advies opgericht als een klantgerichte, bancaire advies- en onderhandelingspraktijk, die zich richt op facilitaire ondersteuning van verschillende doelgroepen:

  1. Stichtingen, verenigingen en (semi) overheden etc. voor het beheer / begeleiding incl. de facilitaire dienstverlening incl. het aanvragen van (rijks)subsidie(s) en het opstellen van begrotingen / MJOP’s (Meerjaren-onderhoudsplannen) van “hun” (maatschappelijk) vastgoed, waaronder multi functionele accommodaties (MFA’s) en vastgoed voor de (buiten) sport. Als voorbeeld: MFA Oude Tol te Reeuwijk-Brug en het sportpark Reeuwijkse Hout en het clubhuis + veld aan de Groene Zoom (v/h Grutto) te Bodegraven van de Hockey Club Reeuwijk Bodegraven (HCRB);
  2. MKB – ondernemingen (en particulieren) bij het begeleiden van (her)financiering- en (ver)bouwtrajecten incl. recreatievastgoed. Bij financieringstrajecten betreft het op orde brengen van diverse bankzaken (rente- en bankkosten, cash- en/of rente/ valuta-management en ratio’s / zekerheden) en het schrijven van kredietaanvragen voor het verkrijgen van een passende financiering incl. de ondersteuning bij het (uit)onder-handelen en het afronden van deze financieringsvoorstellen en
  3. Ondernemers in “zwaar weer” bij het bereiken van een integrale en effectieve herfinanciering / schuldsanering, inclusief budgetbeheer. Afgelopen jaren konden gelukkig al jarenlang slepende dossiers eindelijk tot een voor diverse partijen bevredigend resultaat worden gebracht.
  4. In 2015 is Wolter als coach bij Qredits Microfinanciering Nederland toegetreden. Voor nadere informatie over Qredits verwijzen wij naar een van de volgende pagina’s, alsmede haar website.