Beheer Sportpark Reeuwijkse Hout

Dit beheer en onderhoud betreft:

  • Het dagelijks- en het planmatig (dagelijks, periodiek, jaarlijks) onderhoud, de contacten en de aansturing van derde-partijen o.a. de schoonmaak, bij het beheer en het onderhoud (uitvoering) van het sportpark (clubhuis en velden/terrein) in de Reeuwijkse Hout en de locatie Bodegraven aan de Grutto (113), die gebruikt worden door de Hockey Club Reeuwijk Bodegraven (HCRB). Eind 2022 zal in Bodegraven een nieuwe (kleinere) locatie betrokken worden aan de Groene Zoom (2a).
  • De contacten en het nemen van initiatieven met faciliterende organisaties o.a. de Gemeente ten aanzien van de (beschikbaarheid en het renovatieonderhoud) van de sportcomplexen, waaronder ook verhuur aan derden. In dit kader werd het clubhuis in Bodegraven vanaf eind 2017 tot mei 2020 door de week verhuurd aan Junis Kinderopvang voor haar NSO-activiteiten.

Aansturing geschiedt door de voorzitter, penningmeester en verenigingscommissaris gezamenlijk. Op de maandelijkse bestuursvergadering wordt verantwoording afgelegd. Vanaf 2014 werd het penningmeesterschap gecombineerd met het beheer van beide locaties.

In 2016 - 2017 is hard gewerkt aan een nieuwe gebruikers-overeenkomst (tot eind 2020), die haar beslag kreeg in 2018. Deze overeenkomst is eind 2020 komen te vervallen, waarmee de gemeente zelf weer de regie kreeg

Een onderzoek of het complex in de Reeuwijkse Hout ook aan een kinderopvang-organisatie verhuurd kon worden is vooralsnog afgeblazen, aangezien o.a. de verhoogde erfpachtkosten aan de eigenaar van de grond (Groenalliantie) niet opwogen tegen de extra huurinkomsten voor de vereniging en verhoogde ODMH-voorwaarden.

Al vele jaren wordt er naar uitgekeken om de vereniging op 1 zelfde locatie onder te kunnen brengen. Zo vonden er gesprekken met de Gemeente en de Groenalliantie plaats om deze wens te kunnen realiseren, op basis van een in september 2018 opgemaakt Sweco-rapport met nog “maar” 7 opties.

In 2018 – 2019 is de verduurzaming van de locatie Reeuwijkse Hout aangepakt middels ledverlichting en 130 zonnepanelen. 

LEDVERLICHTING

In oktober 2018 werd door het bedrijf OVI/mastverlichting.com LED-verlichting aangebracht. Onderstaand filmpje geeft hiervan een goed beeld. De LED verlichting heeft diverse mogelijkheden: – direct in en uit schakelen – dimmen in 3 standen – wedstrijdverlichting – half-veld schakeling.

ZONNEPANELEN DAK CLUBHUIS REEUWIJKSE HOUT

In de zomer van 2019 zijn door het bedrijf Van Bijsterveld Installaties te Driebruggen 130 zonnepanelen op het dak van het clubhuis in de Reeuwijkse Hout geplaatst. Energie wordt betrokken van MAIN-energie via het collectief Sportstroom.

RENOVATIE VELDEN EN OBLIGATIEPLAN

Door de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk is in 2018 voor de locaties van alle buitensportverenigingen een meer jaren investeringsprogramma (MJIP) vastgesteld. Veelal is sprake van renovatie; dit houdt in het vernieuwen van de toplaag veelal door eenzelfde toplaag. De kosten hiervan worden in principe gedragen door de gemeente. Na vervanging gaan de velden weer zo’n 10 jaar mee.

De 2 hockeyvelden in de Reeuwijkse Hout uit 2005 zijn in de zomer van 2020 vervangen; het hockeyveld in Bodegraven uit 2007 staat op de nominatie voor 2022 dan wel verplaatsing.

HCRB heeft er zelf voor gekozen met de renovatie 1 van de 2 velden te upgraden naar een zgn. waterveld. De extra kosten ad EUR 160k.  zijn gefinancierd uit eigen middelen en een (onder de leden) uitgeschreven obligatielening.  De begeleiding vond plaats door Sponsorvisie.

Door het aanleggen van watervelden sloot HCRB aan op de ontwikkelingen bij andere hockeyclubs in de omgeving. De grootste voordelen van een waterveld zijn: moderne speltechniek, snelheid, en het consistente rollen van de bal. Bovendien is het spelen op een waterveld vriendelijker voor de gewrichten, en behoren brandwonden bij het vallen en glijden op deze ondergrond tot het verleden. De voorbereiding tot en de aanbesteding vond plaatst onder begeleiding van Newae.  Leverancier was TopGrass uit Sint Oedenrode.