Beheer MFA Oude Tol te Reeuwijk

Stichting MFA’s de Wiericke is door de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk in 2010 opgericht om het beheer en de exploitatie van de MFA Oude Tol te Reeuwijk-Brug te verzorgen. Het betreft de begane grond en de 1e verdieping in dit gebouw. Daarnaast zijn in gebruik 35, waarvan 6 voor de verhuur, van de in totaal 68 parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeerkelder.

Bij de start was de Stichting eigenaar van het haar toegewezen deel. In 2016 heeft de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk dit deel weer teruggekocht. Het beheer en het onderhoud zijn bij de Stichting gebleven.

Het beheer/facilitair management betreft het reilen en zeilen van het gebouw incl. het maken van de notulen van maandelijkse bestuursvergaderingen, het opmaken van de kwartaalnota’s, het opstellen van MJIP's/MJOP’s en de uitvoer daarvan, de financiële begrotingen, de jaarcijfers (met nadien accountantscontrole) etc.

Met de voorbereiding tot het oplossen van 3 bouwgebreken (onvoldoende luchtventilatie, lekkage dak kinderdagverblijf en lekkage van de Koude Warmte Opslag) in 2014 – 2015, met hulp van diverse deskundigen en een krediet van de Gemeente werden de gebreken verholpen. Met de forse groei van het aantal leerlingen ontstaan extra ruimtebehoeften met medio 2023 de realisatie van een extra lokaal in de v/h GMS-school aula door Bouwbedrijf Goudriaan-Jongerius te Waarder, zoals in bijgesloten artikel uit Kijk op Bodegraven-Reeuwijk te lezen viel. 

In 2016 werd, in overleg met Unica,  energiezuinige luchtfilters in de thans 4 luchtbehandelingskamers (= LBK’s ) van het merk AFPRO geplaatst. Het gebruik van goede filters bleek ook van belang tegen de verspreiding van het coronavirus.

AFPRO FILTERS VOOR SCHOLEN

(artikel)

Op de maandelijkse bestuursvergadering wordt aan het Stichtingsbestuur verantwoording afgelegd.

Bij de start in 2010 werden totaal drie basisscholen gehuisvest met in totaal 696 leerlingen. Vanaf medio 2018 zitten nog 2 basisscholen in het pand met per 1 oktober 2022 totaal 764 leerlingen.

De twee basisscholen zijn:

  • De Regenboog-school (christelijke grondslag). Deze school is onderdeel van de Stichting De Vier Windstreken.
  • De openbare basisschool De Venen (openbare grondslag). Deze school is onderdeel van Stichting Klasse.               

Daarnaast huren de volgende organisaties delen van de MFA: Het Kinderdagverblijf De Tol (= KDV) en de Naschoolse Opvang ( = NSO) van Quadrant Kinderopvang, de GGD/GHOR Hollands Midden en logopediepraktijk “Reeuwijk”.  Na een verblijf van bijna 3 jaar koos de (jeugd)bibliotheek De Groene Venen in 2020 weer voor een locatie elders in Reeuwijk. Medio 2022 nam Quadrant Kindercentra de plaats van Koko Kinderopvang in.

Verduurzaming en energiebesparing is ook bij de MFA een blijvend punt van aandacht.     In 2018 werd is een start gemaakt het plaatsen in alle gangen van ledverlichting en het plaatsen van lichtsensoren. In 2019 is er ledverlichting gekomen in de 3 aula’s, alle sanitaire voorzieningen en op het schoolplein. Daarnaast in de centrale hal een schuifdeur van het merk FAAC geplaatst ter voorkoming van tocht en verder energieverlies. In 2020 zijn tenslotte door BosLeds te Waarder alle 32 lokalen en overige ruimten met LED aangepast 

Het vervangen in de verlichting in 2018 en 2019 is op internet te lezen, zie hieronder:

Interlight levert led-verlichting MFA Oude Tol

 

Om een goede (gespreks)partner te zijn te te blijven van de brandweer, de ODMH, de gebruikers/huurders en het brandonderhoudsbedrijf Masset te Moordrecht is medio december 2019 de cursus “beheerder brandmeldinstallatie” gevolgd en is het examen met goed gevolg afgelegd. Onderstand schema geeft goed aan wat hier onder verstaan kan worden.